Slide

LAJMET E FUNDIT

Çfarë është Eficenca e Energjisë? ...

Eficenca e energjisë është….

read more

KURSEJMË DUKE MBROJTUR MJEDISIN

Veprimet tona sot përcaktojnë të ardhmen. Eficenca e energjisë është mundësia jonë e vetme për nje zhvillim të qëndrueshem, pa ndotur mjedisin.

Rëndësia e Efiçencës së Energjisë

Efiçenca e energjisë përdoret….

read more

EFIÇENCA E ENERGJITIKE

Agjencia për Eficencën e Energjisë garanton zbatimin e masave dhe politikave që kanë për qëllim nxitjen e shfrytëzimit me eficencë të energjisë dhe sigurimin e një jete më të mirë për qytetarët shqiptarë.

Informacion?

Ku mund të marr informacione…

read more

A E DINI SE...

Nga banesat, mjetet e transportit, mjediset publike dhe deri te industritë e mëdha… është koha të reagojmë tani! Ta përdorim energjinë tonë në mënyrë të përgjegjshme!

Aktivitetet kryesore

Energjia dhe Mjedisi
Etiketimi dhe Ekodizajni i Energjisë

Mbështetja e zhvillimit të masave zbatuese për Etiketimin dhe Ekodizajnin e Energjisë

Përgatitja e standardeve, normave dhe rregulloreve teknike

Bashkëpunon me organet e akreditimit për marrjen e informacionit mbi rezultatet e testeve dhe matjeve dhe për përmbushjen e standardeve kombëtare të efikasitetit të energjisë

Kogjenerimi i nxehtësisë dhe energjisë
Financimi i Efiçencës së Energjisë

Mblidhia së bashku e aktorëve përkatës për financimin e projekteve të efiçiencës së energjisë

Efiçenca e energjisë – objektivat dhe direktiva

Përgatitja, zbatimi dhe monitorimi i politikave dhe programeve për efiçencën e energjisë në sektorët e ndertesave , industrisë, transportit dhe bujqësisë;

Përgatitja dhe monitorimi i Planit Kombëtar të Veprimit për Efiçiencën e Energjisë;

0

Cases completed

0

Awards winning

0

Consultants

0

Satisfied customers

Foto Galeri

Partnerët Tanë

Kontakt

Dëshironi të flisni me një nga këshilltarët tanë financiarë përmes telefonit? Thjesht dorëzoni detajet tuaja dhe do të jemi në kontakt së shpejti. Ju gjithashtu mund të na dërgoni me email nëse dëshironi.

  [stmgdpr "I agree with storage and handling of my data by this website."]

  THIRRJE PËR APLIKIM (KONSUMATORË FAMILJARË) PANELE DIELLORE PËR NGROHJEN E UJIT PËR DERI NË 2000 (DY MIJË) KONSUMATORË FAMILJARË

   NJOFTIM
  Agjencia për Efiçencën e Energjisë njofton se nga data 01.11.2022 dhe në vazhdim janë hapur aplikimet për konsumator familjar, aplikimet do të kryhen online në një portal të dedikuar (jo me e-mail).

  Me shume informacion ne lidhje me thirrjen për aplikim për konsumatoret familjar lutemi klikoni "Më Shumë"

  Lutemi para se të aplikoni njihuni me kriteret në thirrjen për aplikim dhe me hapat që duhen ndjekur te cilat i gjeni në portalin e aplikimit "MANUAL PERDORIMI"