“Bashkë, për eficencën e energjisë”, AEE fushatë në ndihmë të konsumatorëve dhe mjedisit: Si të përfitojmë nga nisma