SUBJEKTET E KUALIFIKUARA PËR OFRIMIN E SHËRBIMIT TË SHITJES DHE INSTALIMIT TË PANELEVE DIELLORE PËR DY MIJË KONSUMATORË FAMILJARË