Energjia e rinovueshme, MIE dhe AEE nisma konkrete për ta bërë Shqipërinë pionere në rajon.