LAJMET E FUNDIT

KURSEJMË DUKE MBROJTUR MJEDISIN

Veprimet tona sot përcaktojnë të ardhmen. Eficenca e energjisë është mundësia jonë e vetme për nje zhvillim të qëndrueshem, pa ndotur mjedisin.

EFICENCA E ENERGJITIKE

Agjencia për Eficencën e Energjisë garanton zbatimin e masave dhe politikave që kanë për qëllim nxitjen e shfrytëzimit me eficencë të energjisë dhe sigurimin e një jete më të mirë për qytetarët shqiptarë.

A E DINI SE...

Nga banesat, mjetet e transportit, mjediset publike dhe deri te industritë e mëdha… është koha të reagojmë tani! Ta përdorim energjinë tonë në mënyrë të përgjegjshme!

//
Energjia dhe Mjedisi

Aktivitetet kryesore

Step

01...

Icon
Kogjenerimi i nxehtësisë dhe energjisë

Step

02...

Icon
Eficenca e energjisë – objektivat dhe direktiva

Përgatitja zbatimi dhe monitorimi i politikave dhe programeve për efiçencën e energjisë në sektorët e ndertesave, industrisë, transportit dhe bujqësisë.
Përgatitja dhe monitorimi i Planit Kombëtar të Veprimit për Eficiencën e Energjisë.

Step

03...

Icon
Etiketimi dhe Ekodizajni i Energjisë

Mbështetja e zhvillimit të masave zbatuese për Etiketimin dhe Ekodizajnin e Energjisë.
Përgatitja e standardeve, normave dhe rregulloreve teknike.
Bashkëpunon me organet e akreditimit për marrjen e informacionit mbi rezultatet e testeve dhe matjeve dhe për përmbushjen e standardeve kombëtare të efikasitetit të energjisë.

Step

04...

Icon
Financimi i Eficencës së Energjisë

Mbledhja së bashku e aktorëve përkatës për financimin e projekteve të efiçiencës së energjisë.

Fun Numbers
0
Cases completed
0
Awards winning
0
Consultants
0
Satisfied customers
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image

Solar për Shqipëri

01.

Vlerësimi i Interesit të Biznesit Shqiptar për Fotovoltaikët Diellorë në Qarkun e Tiranës

Lexo më shumë

Partnerët Tanë