Takimi i 28-të mbi Efiçencën e Energjisë në Komunitetin e Energjisë në Vjenë

9bddbed0-c2ad-4927-bfd1-4f4cc0763902

Me datë 9-10 mars 2022, përfaqësues nga AEE morën pjesë në mbledhjen e 28 te grupit të koordinimit të Sekretariatit tw Komitetit të Energjisë në Vjenë. Në këtë takim pati pjesëmarrës nga Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Moldavia, Serbia dhe Bosje-Hercegovina.

Tematika e mbledhjes ishte raportimi i secilit shtet mbi transpozimin e neneve 9-11 dhe transpozimin e nenit 14 të Direktivës mbi Efiçencën e Energjisë.

Në mbledhje u diskutuan hapat e mëtejshme të këtij proçesi të përafrimit të bazës ligjore. Deri tani, Shqipëria ka përafruar pjesërisht pjesën me të madhe të kësaj direktive por ka ende punë për finalizimin e saj.

Gjithashtu u mbajt dhe takimi i koordinimit te donatorëve, ku tashmë kanë një platformë në faqen e Sekretariatit të Komitetit të Energjisë ku paraqiten te gjitha projektet energjetike ne rajon.

Per me shume info: https://www.energy-community.org/regionalinitiatives/infrastructure/donors.html