“PUNËSONI MENAXHERËT E ENERGJISË”

“Punësoni Menaxherët e Energjise”
Ky do të jetë slogani i fushatës së Agjencisë për Efiçencën e Energjisë ♻️ që synon zbatimin e plotë të detyrimit të konsumatorëve të mëdhenj për të punësuar një Menaxher Energjie. Ju ftojmë të ndiqni një përmbledhje të shkurtër të intervistës së Drejtorit të Përgjithshëm të AEE për tu njohur me detajet e procesit dhe të mirat qe sjell në kuadër të uljes se konsumit energjetik.