Slide

LAJMET E FUNDIT

Çfarë është Eficenca e Energjisë? ...

Eficenca e energjisë është….

read more

KURSEJME DUKE MBROJTUR MIEDISIN

Veprimet tona sot përcaktojnë të ardhmen. Eficenca e energjisë është mundësia jonë e vetme për nje zhvillim të qëndrueshem, pa ndotur mjedisin.

Rëndësia e Efiçencës së Energjisë

Efiçenca e energjisë përdoret….

read more

EFICENCA ENERGJETIKE

Agjencia për Eficencën e Energjisë garanton zbatimin e masave dhe politikave që kanë për qëllim nxitjen e shfrytëzimit me eficencë të energjisë dhe sigurimin e një jete më të mirë për qytetarët shqiptarë.

Informacion?

Ku mund të marr informacione…

read more

A E DINI SE...

Nga banesat, mjetet e transportit, mjediset publike dhe deri te industritë e mëdha… është koha të reagojmë tani! Ta përdorim energjinë tonë në mënyrë të përgjegjshme!

Aktivitetet kryesore

Energjia dhe Mjedisi
Etiketimi dhe Ekodizajni i Energjisë

Mbështetja e zhvillimit të masave zbatuese për Etiketimin dhe Ekodizajnin e Energjisë

Përgatitja e standardeve, normave dhe rregulloreve teknike

Bashkëpunon me organet e akreditimit për marrjen e informacionit mbi rezultatet e testeve dhe matjeve dhe për përmbushjen e standardeve kombëtare të efikasitetit të energjisë

Kogjenerimi i nxehtësisë dhe energjisë
Financimi i Efiçencës së Energjisë

Mblidhia së bashku e aktorëve përkatës për financimin e projekteve të efiçiencës së energjisë

Efiçenca e energjisë – objektivat dhe direktiva

Përgatitja, zbatimi dhe monitorimi i politikave dhe programeve për efiçencën e energjisë në sektorët e ndertesave , industrisë, transportit dhe bujqësisë;

Përgatitja dhe monitorimi i Planit Kombëtar të Veprimit për Efiçiencën e Energjisë;

Të bësh gjërat e duhura, në kohën e duhur.

0

Cases completed

0

Awards winning

0

Consultants

0

Satisfied customers

Foto Galeri

Partnerët Tanë

Pikënisja e një
sistemi të qëndrueshëm të energjisë globale
kërkoni një thirrje mbrapa.

Dëshironi të flisni me një nga këshilltarët tanë financiarë përmes telefonit? Thjesht dorëzoni detajet tuaja dhe do të jemi në kontakt së shpejti. Ju gjithashtu mund të na dërgoni me email nëse dëshironi.

    [stmgdpr "I agree with storage and handling of my data by this website."]