Publikim lokal për thirrje për propozime

Rikonstruksion i qendrës së kulturës “Fato Berberi”

A4-1.3-8/GOAL nZEBs/WP3/Deliverable3.4.2/I&W/PB.4

 

Agjencia për Eficencën e Energjisë po kërkon propozime për Kontraktor Punimesh ne Shqipëri me asistencë financiare nga Greece cOllaborates ëith ALbania for nZEBs, Programme 2014 – 2020 Interreg IPA CBC Greece – Albania. Udhëzimet e plota për aplikantët janë në dispozicion për konsultim në faqen e mëposhtme të internetit: www.eficenca.gov.al , gjithashtu Dokumentat e Tenderit në Anglisht mund të tërhiqen nga tenderuesit e interesuar të kualifikuar me dorëzimin e një kërkese me shkrim në adresën më poshtë:

 

Agjencia per Eficencen e Energjise

Bajram Curri Blvd, Tirana 1000, Tirana, Albania

Orët e veprimeve: E Hëne deri të Enjte 10:30-14:00, të Premte 10:30-13:00

Afati përfundimtar për dorëzimin e propozimeve është ora 10:00 Koha e Evropës Qendrore në 27.07.2021.