LISTA E SUBJEKTEVE TË KUALIFIKUARA PËR OFRIMIN E SHËRBIMIT TË SHITJES DHE INSTALIMIT TË PANELEVE DIELLORE PËR NGROHJEN E UJIT PËR 2000 (DY MIJË) KONSUMATORË FAMILJARË.

LISTA E SUBJEKTEVE TË KUALIFIKUARA PËR OFRIMIN E SHËRBIMIT TË SHITJES DHE INSTALIMIT TË PANELEVE DIELLORE PËR NGROHJEN E UJIT PËR 2000 (DY MIJË) KONSUMATORË FAMILJARË. Konsumatorët familjarë që do aplikojnë për përfitim mase mbështetëse do mund të marrin shërbimin vetëm në një nga subjektet e publikuara me poshtë nga Agjencia e Efiçencës së Energjisë.

THIRRJE PËR APLIKIM (KONSUMATORË FAMILJARË) PANELE DIELLORE PËR NGROHJEN E UJIT PËR KONSUMATORË FAMILJARË FAZA II (E DYTË)

THIRRJE PËR APLIKIM (KONSUMATORË FAMILJARË) PANELE DIELLORE PËR NGROHJEN E UJIT PËR KONSUMATORË FAMILJARË FAZA II (E DYTË)   “Aplikimet momentalisht jane ndalur nga AEE”   Skema për nxitjen e përdorimit të paneleve diellore për ngrohjen e ujit nga klientët familjarë synon subvencionimin në masën 70 % të kostos nga Agjencia për Efiçencën e Energjisë.

SI TË KURSEJMË ENERGJI ELEKTRIKE: SISTEMI NGROHËS🌞/FTOHËS ❄️

Si të kursejmë energji elektrike: sistemi ngrohës/ftohës Në sistemet e ngrohjes: • Ulja e temperaturës së termostatit me 1°C mund të reduktojë konsumin në ngrohje me rreth 10%. • Gjatë orëve të natës, sugjerohet ulja e temperaturës së termostatit në 18°C ose fikja nëse ambientet nuk shfrytëzohen. • Mbyllni dritaret dhe dyert në ambientet ku

AEE 🤝 FIN, BASHKËBISEDIM ME STUDENTË DHE PROFESORË MBI EFIÇENCËN E ENERGJISË

Bashkëbisedim me studentë dhe profesorë mbi eficencën e energjisë. Përpos njohjes me strategjitë e AEE-së për politikat e gjelbra kombëtare, në harmoni me ato globale, u diskutua edhe mbi përfshirjen e studentëve si partner në misionin tonë të përbashkët mbi rritjen e eficencës së energjisë. #energji #eficenca #eficencaenergjetike #aee #mie #student #universitet #profesor Informacione shtesë

Ndriçimi

Ndriçimi Të shfrytëzohet në maksimum aty ku është e mundur potenciali i ndriçimit natyral, të përftuar përmes elementeve transparente (dritareve). Të fiken dritat kur ndriçimi natyral është i mjaftueshëm. Kjo mund të zvogëlojë shpenzimet e ndriçimit nga 10 deri në 30%. Investoni në llampa të teknologjisë LED. Llampat LED janë shumë më efikase se sa

Aktivitet mbi zbatimin e Sistemit të Menaxhimit të Energjisë (EMS)

Aktivitet mbi zbatimin e Sistemit të Menaxhimit të Energjisë (EMS) sipas Planit të Veprimit të Bashkive për Energjinë dhe Klimën (MECAP). Në trajnimin dyditor hibrid, me nëpunës të AEE-së dhe përfaqësues nga GFA Entec AG Zvicër, u trajtua me rëndësi: Efektiviteti i sistemit EMS Mjetet dhe programet e menaxhimit të eficencës së energjisë Përgatitja e

Takimi i 28-të mbi Efiçencën e Energjisë në Komunitetin e Energjisë në Vjenë

Me datë 9-10 mars 2022, përfaqësues nga AEE morën pjesë në mbledhjen e 28 te grupit të koordinimit të Sekretariatit tw Komitetit të Energjisë në Vjenë. Në këtë takim pati pjesëmarrës nga Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Moldavia, Serbia dhe Bosje-Hercegovina. Tematika e mbledhjes ishte raportimi i secilit shtet mbi transpozimin e

“PUNËSONI MENAXHERËT E ENERGJISË”

"Punësoni Menaxherët e Energjise" Ky do të jetë slogani i fushatës së Agjencisë për Efiçencën e Energjisë që synon zbatimin e plotë të detyrimit të konsumatorëve të mëdhenj për të punësuar një Menaxher Energjie. Ju ftojmë të ndiqni një përmbledhje të shkurtër të intervistës së Drejtorit të Përgjithshëm të AEE për tu njohur me detajet

Lista e Fituesve në Testimin për Menaxher të Energjisë 

Agjencia për Efiçencën e Energjisë  pas përfundimit të procesit të vlerësimit të testimit për Menaxher të Energjisë publikon listën përfundimtare të fituesve.  

Testimi për Menaxher të Energjisë 

Agjencia për Efiçencën e Energjisë ju njofton se eshte vendosur data dhe vendi i zhvillimit te testimit  për Menaxher të Energjisë . Testimi do të zhvillohet në dt. 28 Shkurt 2022.  Adresa: Rruga Gjergj Filipi ,Pranë Pallatit të Kongreseve salla e Albanologjisë hyrja nga Hotel Rogner. Ora e testimit 11:00 Grupi 1 dhe 13:00 Grupi 2. Testimi do të zgjasë 70 min. Ju lutemi paraqituni

Njoftim për Testimin e Menaxherëve të Energjisë

Agjencia për Efiçencën e Energjisë  njofton të gjithë personat e interesuar se në Shkurt 2022 do të zhvillohet provimi i dytë për Menaxherë të Energjisë. AEE ju informon se aplikimet mund të dorëzohen çdo ditë në orarin 10:00-12:00 pranë zyrave të AEE ose të dërgohen në rrugë postare pranë institucionit. (Jo postë elektronike)   Të gjithë personat