Koordinatori për të drejtën e informimit

 Emër, Mbiemër: Orjon Islamaj
 E-mail:  orjon.islamaj@eficenca.gov.al
 Tel:
 Adresa:  Blv. Bajram Curri, Rr: “Viktor Eftimiu”, Ndërtesa Nr. 1, Kati V,1022, Tirana, Albania
 Orari: E hënë – E enjte  08:00 – 16:30
E premte             08:00 – 14:00