Na kontaktoni

Ju lutemi na tregoni nëse keni një pyetje, doni të lini një koment, dëshironi informacione të mëtejshme, ose keni kerkese apo ankese ne lidhje me veprimet ose mosveprimet e AEE.

Address:

  • Blv. Bajram Curri,
    Rr: "Viktor Eftimiu", Ndërtesa Nr. 1, Kati V,
    1022, Tirana, Albania
  • 042229920
  • Monday - Friday
    08:00-16:00