Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Nr.

Rendor

Data e Kerkeses

Objekti i kerkeses

Data e pergjigjes

Pergjigje

Menyra e perfundimit te kerkeses

Tarifa

35

22.06.2022

Pershendetje
 
Cfar duhet te beje per te dhen testimin Auditues energjie ne ndertesa?
Ne cfar date zhvillohet?
 
Ne pritje te informacionit!
 
Pune te mbare!

27.06.2022

Pershendetje , Në përgjigje të kërkesës tuaj për informacion ju bëjmë me dije se : Kategoritë, kushtet, kërkesat për kualifikim dhe eksperiencë profesionale për personin të cilit i lëshohet certifikata e Audituesit Energjetik i gjeni në VKM  Nr. 407, datë 19.6.2019  Nëse plotesoni kushtet dhe kërkesat e VKM Nr. 407, datë 19.6.2019 ju duhet të dorëzoni pranë zyrave të AEE dokumentacionin e mëposhtëm: Formularin e Aplikimit (e gjeni ne faqen zyretare te AEE me link:http://eficenca.gov.al/download/formulari-i-aplikimit-per-testim/)
Kopje të noterizuar të diplomës Master dhe Bachelor
Kopje të noterizuar të certifikatës së lëshuar nga institucionet e Arsimit të Lartë Publike ose Jo Publike që vërteton ndjekjen e programit të studimit të formimit të vazhduar, në formën e kurseve në fushën e “Auditimit të Energjisë”
Kopje të noterizuar të librezës së punës
Kopje të dokumentit të identifikimit
4 fotografi
CV Dosja juaj më pas do të administrohet nga AEE dhe në momentin që do të përcaktohet një datë për testim nga Komisioni për Testim dhe Certifikim (për momentin nuk ka një datë të përcaktuar për testim) ju do të njoftoheni nëpermjet e-mail por edhe nëpermjet njoftimeve  në rrjetet e tjera zyrëtare të AEE për datën dhe vendin e testimit.
Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

34

10.06.2022

Përshëndetje,
Shpresoj që ky email tju gjejë mirë.
Une isha i interesuar lidhur me testimin për auditues energjie (në rast se plotësohen kushtet e kualifikimit) dhe kisha disa pyetje:
·         Kur zhvillohet testimi pranë agjensise tuaj (kur është planifikuar)? Sa herë në vitë është e parashikuar?
·         Ku mund ta gjej materialin referencë për testimin?
 
Ju falenderoj paraprakisht për kohën tuaj!

22.06.2022

Pershendetje,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Te gjithe informacionin e kerkuar si dhe materialet reference per studim i gjeni ne VKM Nr. 407, date 19.06.2019. Aktualisht nuk ka ende nje date te percaktuar per testimin e rradhes.                                                                                                                                                                       Ne 2 vitet e para testimi per auditues te energjise eshte zhvilluar njehere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ju faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

33

20.05.2022

 
Pershendetje 
Jam i interesuar per nje informacion, ne lidhje me provimin per Audit te Energjise.
Kemi ndonje date te konfirmuar?
Faleminderit
 

26.05.2022

Përshëndetje,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Në lidhje me kërkesën tuaj për informacion ju bëjme me dije se momentalisht nuk ka një datë të konfirmuar për zhvillimin e testimit për Auditues të Energjisë.                                                                                                                                                                       Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

32

19.03.2022

Pershendetje, Ju lutem me ndihmoni me  formularin e aplikimit per testim. Gjithe te mirat 

24.03.2022

Pershendetje,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Formularin ne linkun bashkelidhur http://eficenca.gov.al/download/formulari-i-aplikimit-per-testim/)                                                                                                                                                                                                                                                                                            Faleminderit !

E plotë

Nuk Ka

31

07.03.2022

Përshëndetje!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Duke uruar te jeni mire, doja te dija nese ka nje parashikim se kur mund te mbahet provimi i rradhes per auditues te energjise                                                                                                                                                      Faleminderit,

08.03.2022

Përshëndetje,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Në lidhje me kërkesën tuaj për informacion ju bëjme me dije se momentalisht nuk ka një datë të konfirmuar për zhvillimin e testimit për Auditues të Energjisë.                                                                                                                                                                                 Faleminderit!                                 

E plotë

Nuk Ka

30

17.02.2022

Përshëndetje,

Jam e interesuar rreth DATËS së saktë dhe kritereve për vitin 2022-2023 për dhënien e provimit të eficencës energjitike.

Duke ju falenderuar paraprakisht për mirëkuptimin,

25.02.2022

Pershendetje,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Kriteret vazhdojne te jene po te njejtet qe kane qene dhe ne provimet me pare. Mund ti gjeni ne VKM.342 dhe Vkm.407. Persa I perket dates se provimit ende nuk ka asgje konkrete.                                                                                                                                         Faleminderit 

E plotë

Nuk Ka

29

12.01.2022

I/e nderuar,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             kerkojme informacion per proceduren e certifikimit te Audituesve te Energjise per Instalime Industriale.                                                                                                                                                                                                                      Ne pritje te tuajes

14.01.2022

Pershendetje,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ne Vkm.407 mund te gjeni te gjithe informacionet qe kerkoni per Audituesin e Energjise ne Instalime Industriale.                                                                                                                                                                                                                                                                                           Faleminderit !

E plotë

Nuk Ka

28

27.12.2021

Pershendetje!


Kisha disa pyetje:


1- A mund te aplikosh per:
Menaxher energjie
Auditues energjie ne ndertesa
Auditues energjie ne procese


Pra te zhvillosh te gjithe provimet njeri pas tjetrit ne datat kur do percaktohen, per te 3 tipet?
Ka kufizime apo mund ti marresh te gjitha certifikatat pa problem?


2- Nese je Auditues mund te ushtrosh dhe detyren si Menaxher energjie? Meqenese Auditues testohet dhe per nje modul me shume se Menaxheri. Apo per secilin profil duhet te besh provimin dhe ta fitosh.


3- Testimi per Auditues energjie ne ndertesa, Auditues energjie ne procese zhvillohet ne te njejten dite dhe orar? Pra merr nje teze qe ka 3 modulet + 1modul per ndertesat + 1modul per proceset?


Faleminderit!

28.12.2021

Pershendetje Z. M


Ne baze te kerkeses tuaj per informacion ju bejme me dije se:
1- Nuk ka kufizime per marjen e Certifikatave per te tre profilet e tyre,  Komisioni i Auditimit dhe Certifikimit cakton datat per testim ,per te cilat behet njoftimi perkates dhe nese deshironi mund te zhvilloni testimin per te tre profilet  e Certifikatave dhe te pajiseni me to nese kualifikoheni.
2- Nuk mund te ushtroni detyren si Menaxher Energjie nese jeni Auditues Energjie, per te kryer detyren e Menaxherit te Energjise ju duhet te pajiseni me Certifikate te Menaxherit te Energjise duke zhvilluar testimin ne datat qe publikon Komisioni i Auditimit dhe Certifikimit prane Agjencise per Eficencen e Energjise
3- Testimi per Auditues ne Ndertesa dhe Procese mund te zhvillohet ne te njejten dite dhe orar me nje teze te vetme  nese Komisioni i Auditimit dhe Certifikimit mer nje vendim te tille dhe gjithmon konkurentet njoftohen paraprakisht . 


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

27

24.12.2021

Pershendetje,


Une qe po ju drejtohem quhem F. G lindur dhe banues ne Pogradec nepermjet facebook-ut u njoha me njoftimin qe kishte publikuar  AEE ( Agjensia per Eficencen e Energjis ) ne lidhje me testimin per  Auditues  dhe  Menaxhere te Energjise .Une jam diplomuar prane Universiterit Politeknik te Tiranes ,Fakulteti i Inxhinieris se Ndertimit dega Inxhinier Mjedisi .Ne dokumentacionin qe kerkohej ne njoftim kerkohej te plotesohej dhe nje formular gje qe une po e kerkoj dhe nuk po e gjej dot formularin qe ta plotesoj duke ju kerkuar ndiese mund te me ndihmoni duke me sygjeruar ku mund ta shkarkoj kete fornular dhe bese eshte e mundur mund te ma saktesoni adresen e dergimit pasi une jam nga Pogradeci dhe do ti dergoj me poste dokumentat meqenese ishte si opsion ne njoftim gjithashtu doja tju pyesja pagese per kete testim behet dhe nese behet sa eshte vlera dhe be cfar numer llogarie duhet ta depozitoj?
Shpresoj te marr nje email sqarues nga ana juaj .Ju uroj Gezuar Krishlindjet dhe nje vit te mbare !
Ne respekt,
F G

28.12.2021

Pershendetje Z. G


Ne baze te kerkeses tuaj per informacion ju bejme me dije se :
1- Formulari i aplikimit per testim ndodhet ne faqen zyretare te Agjencise per Eficencen e Energjise www.eficenca.gov.al > Dokumenta>Udhezues > Formulari i Aplikimit per Testim, gjithsesi ky eshte linku: http://eficenca.gov.al/download/formulari-i-aplikimit-per-testim/
2- Adresa e Agjencise per Eficencen e Energjise eshte : Blv. Bajram Curri, Rr: Viktor Eftimiu Ndertesa Nr.1, Kati V, 1022 Tirane
3- Testimi eshte pa pagese 


Ju urojme Gezuar Festat
Me respekt
Agjencia per Eficencen e Energjise

E plotë

Nuk Ka

26

15.11.2021

Pershendetje,
Kur do te zhvillohet provimi i radhes per auditues energjitik?
Faleminderit

16.11.2021

Pershendetje znj. K


Aktualisht nuk ka ende nje date te percaktuar per testimin e rradhes. Megjithate aplikimet jane te hapura.


Ju faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

25

12.11.2021

Pershendetje,


Uroj qe ky e-mail tju gjej mire.


Jam N. I, i diplomuar ne master shkencor ne Universitetin Politeknik te Tiranes, Fakuletin e Inxhinierise se Ndertimit ne degen Hidroteknik. 


Isha i interesuar per zhvillimin e kursit te formimit te vazhduar per Audit Energjie, dhe kerkoja nje informacion ne lidhje me:


- A licensohet nga ministria e Energjitikes dhe Infrastruktures ( per shkak se ne vkm perkatese nuk eshte i percaktuar per ing. Hidroteknik)
- Kur zhvillohet si kurs dhe Datat e aplikimit.


Ne pritje te pergjigjes tuaj
Ju uroj pune te mbare

15.11.2021

Pershendetje z. I


Kurset e formimit te vazhduar nuk organizohen nga Agjencia per Eficencen e Energjise por nga institucionet e arsimit te larte publike ose privat. Duhet te interesoheni prane tyre per kursin.


Ju faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

24

14.11.2021

Pershendetje,
Isha e interesuar te dija nese ka paraprakisht  nje date per provimin e certifikimit te audituesve / menaxhereve te energjise.Po ashtu doja te informohesha nese provimi i auditimit per ndertesa mund te behet ne nje date me ate per industri, apo si funksionon? po ashtu sa % te pyetjeve totale te testit ka cdo modul nisur nga testet e shkuara. 
Ju faleminderit

15.11.2021

Pershendetje znj. 


Aktualisht nuk ka ende nje date te percaktuar per testimin e Audituesve te Energjise apo Menaxhereve te Energjise. Gjate vitit 2020 testimi per Auditues ne Ndertesa dhe ne Industri jane zhvilluar me nje date dhe kjo mund te ndodhi perseri. Megjithate te gjithe aplikantet njoftohen se cili provim do te zhvillohet ne momentin qe percaktohet data. Ne perputhje me VKM Nr. 407, date 19.06.2019:


 
Testimi per Auditues te Energjise ndahet ne 4 module dhe kandidati duhet te pergjigjet sakte ne 50% te pyetjeve te secilit modul.
Testimi per Menaxhere te Energjise ndahet ne 3 module dhe kandidati duhet te pergjigjet sakte ne 50% te pyetjeve te secilit modul.


Ju faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

23

11.11.2021

Përshëndetje,
Shpresoj që ky email tju gjejë mirë.
Une isha i interesuar lidhur me testimin për auditues energjie (në rast se plotësohen kushtet e kualifikimit) dhe kisha disa pyetje:
·         Kur zhvillohet testimi pranë agjensise tuaj (kur është planifikuar)? Sa herë në vitë është e parashikuar?
·         Ku mund ta gjej materialin referencë për testimin?
 
Ju falenderoj paraprakisht për kohën tuaj!

15.11.2021

Pershendetje,


Te gjithe informacionin e kerkuar si dhe materialet reference per studim i gjeni ne VKM Nr. 407, date 19.06.2019.


Aktualisht nuk ka ende nje date te percaktuar per testimin e rradhes. Ne 2 vitet e para testimi per auditues te energjise eshte zhvilluar njehere ne vit.


Ju faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

22

08.11.2021

Pershendetje,

Jam e interesuar te di a jane planifikuar provime per licencen e Auditimit te energjise ne te ardhmen.

Faleminderit,

09.11.2021

Pershendetje znj. 


Nuk ka ende nje date te caktuar per testimin e rradhes per Auditues te Energjise.


Ju faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

21

08.11.2021

Përshëndetje


Jam e interesuar të di për datën e provimit për marrjen e Çertifikatës së Efiçencës Energjitike.Faleminderit

09.11.2021

Pershendetje znj. 


Nuk ka ende nje date te caktuar per testimin e rradhes.


Ju faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

20

06.11.2021

Përshëndetje si jeni ? Ju lutem, jam e interesuar për të nisur trajnimin si Auditues energjie për ndërtesa pranë Agjensisë për Eficensën e Energjisë. 


Do doja informacion ju lutem rreth : 
1. Cfarë kriteresh duhet të plotësoj për t'u regjistruar në trajnim  (diplomë Bachelor /  diplomë Masteri, vjetërsi pune)? Nëse diploma është e lëshuar nga institucione të huaja të arsimit të lartë dhe aktualisht është në proces njehsimi nga QSHA, mund të ndjek trajnimin ?
2. Oraret në të cilat zhvillohet trajnimi (paradite, pasdite, fundjavë) dhe sa herë në javë mund të frekuentohet ? 
3. Sa kushton trajnimi ?


Në pritje të një përgjigjeje nga ana juaj. 

09.11.2021

Pershendetje znj. ,


Agjencia per Eficencen e Energjise nuk organizon kursin per Auditues Energjie por vetem Testimin. Kursi organizohet nga Institucionet e Arsimit te Larte. Interesohuni prane tyre per datat/kostot e zhvillimit te kurseve.


Ju faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

19

20.10.2021

Pershendetje,
 ne lidhje me informacionin per stokun e ndertesave publike do t'ju lutesha te na sqaroni ne lidhje me kordinatat
 nese duhen ne :
1- XY apo
2- ( Φ:λ )


Ju faleminderit!

21.10.2021

Pershendetje ! 
Ne pergjigje te kerkeses tuaj per sqarim ndaj informacionit per stokun e ndertesave publike ,
ju bejme me dije se kordinatat duhen ne planin ( XY )


Ju faleminderit !

E plotë

Nuk Ka

18

20.10.2021

Pershendetje si jeni? Quhem N .L dhe jam si profesion arkitekt. Kam mbaruar kursin e Auditit te Energjise prane Polis dhe jam ne pritje te certifikates. Desha te dija kur dorezohen dokumentet per kualifikimin per provim. sapo merret certifikata nga universiteti ? apo del ndonje date ? a ka dite te vecanta apo orar te vecante per dorezimet? Dhe nese keni info kur mund te zhvillohet provimi. flm. Pune te mbare.

26.10.2021

Pershendetje z. L


Aplikimet jane te hapura dhe ju mund ti dorezoni cdo dite prane zyrave te AEE ose ti dergoni me poste. Certifikata e kursit eshte nje dokument i domosdoshem per te marre pjese ne testim. Persa i perket testimin nuk ka ende nje date te percaktuar.


Ju faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

17

07.10.2021

Përshëndetje,Ju lutem mund të më informoni nëse mund të aplikoj për tu paisur me license si audituese e energjisë. Unë kam mbaruar universitetin Bujqësor të Tiranës dhe zotëroj diplomë të nivelit të dytë në profilin Inxhiniere Agro-Mjedisi.
Me profilin që unë zotëroj a mund te aplikoj?
Në pritje të një përgjigje nga ana juaj.
Faleminderit!

07.10.2021

Pershendetje 


Aktualisht VKM Nr. 407, date 19.06.2019, nuk e parashikon profilin tuaj ne subjektet qe zoterojne te drejten per te konkuruar ne provimin per auditues te energjise.


Ju faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

16

04.10.2021

Përshëndetje!


Lidhur me kërkesën tuaj për informacion, datë 24.09.2021 me nr.1909 prot , ju bejmë me dije se në postën elektronike të Bashkië Krujë nuk është dërguar tabela (Shtojca 1).
Lutem ridërgimin e tabelës në këtë adresë, në mënyrë që informacioni i kërkuar të dorëzohet brenda afatit.


Punë të mbarë!

04.10.2021

Të nderuar
Në zbatim të Ligjit nr. 124/2015, “Për Efiçencën e Energjisë” i ndryshuar, me Ligjin 28/2021 neni 9/4 pika 5, i cili përcakton: “Me qëllim përgatitjen e inventarit, ministri, përmes agjencisë përgjegjëse për efiçencën e energjisë, u dorëzon një kërkesë për dhënien e informacionit të nevojshëm sipas pikës 3 të nenit 9/4 subjekteve përkatëse të sektorit publik, të cilat janë të detyruara të japin informacionin e kërkuar për stokun brenda afatit të përcaktuar në kërkesë.”
Për sa më sipër Agjencia për Eficencën e Energjisë, i kërkon institucionit tuaj një informacion të detajuar për të gjithë stokun e ndërtesave publike që zotëron institucioni juaj në përputhje me tabelën e treguar në (Shtojca 1) e cila do të dërgohet në institucionin tuaj në mënyrë  elektronike.
Informacioni i kërkuar në listen e kërkesave (Shtojca 1) buhet të dorëzohet i plotësuar pranë Agjencisë për Eficencën e Energjisë në menyrë elektronike në adresën e E-mail: info@eficenca.gov.al brenda datës 23.10.2021.
Ju faleminderit për bashkëpunimin!              
AGJENCIA PËR EFIÇENCËN E ENERGJISË

E plotë

Nuk Ka

15

30.09.2021

Pershendetje,

Une jam i interesar qe te ndjek kursin per Auditues Energjie i cili zhvillohet nga Departamenti i Inxhinierise Mekanike ne Universitetin Politeknik.


Une kam mbaruar Masterin Shkencor (MSc) ne Inxhinieri Elektronike. Desha te pyes nese mund te marr pjese ne provimin qe zhvillon agjensia juaj per pajisje me tej me license profesionale si Auditues i Energjise ne Ndertesa. 
Ne sekretarine e Universitetit me thane te interesohem pasi nuk e dinin nese inxhinieria Elektronike mund te mare pjese.


Me respekt,

30.09.2021

Pershendetje, z. Goxha


Po profili Masteri Shkencor (MSc) ne Inxhinieri Elektronike ka te drejten per te aplikuar ne testimin e zhvilluar nga AEE.

E plotë

Nuk Ka

14

28.09.2021

Pershendetje.  Ne pergjigje te informacionit te kerkuar nga institucioni juaj, ne zbatim te ligjit 124/2015 "Per Eficencen e Energjise", mbi pergatitjen e inventarit te stokut te ndertesave, ju lutemi te na konfirmoni nese ju duhet inventari i ndertesave qe kemi ne pronesi apo pergjegjesi administrimi, si dhe ato qe i kemi marre me qira, apo vetem ato ne pronesi apo pergjegjsi administrimi, pa ndertesat qe i kemi me qira.Ju faleminderit.

28.09.2021

Pershendetje .

Informacioni kerkohet per ndertesat qe keni ne pronesi dhe pergjegjesi administrimi, pa ndertesat me qera.

E plotë

Nuk Ka

13

27.09.2021

Pershendetje

Ju lutem me informoni mbi daten e provimit te ardhshem te audituesve te energjise ne ndertesa

27.09.2021

Pershendetje,


Aktualisht nuk ka ende nje date te percaktuar per provimin e ardshem te audituesve te energjise ne ndertesa.

E plotë

Nuk Ka

12

09.08.2021

Pershendetje ! Ju lutem sqarim/info mbi 


1)Dokumentacionin e duhur per provimet.
2) Sa provimi jane 
3) Tarifa e cdo provimi

13.08.2021

Pershendetje 1. Cdo informacion mbi testimin per profilet e Audituesve te Energjise e gjeni tek VKM Nr. 407, date 19.06.2019, ndersa per profilin e Menaxhereve te Energjise tek VKM Nr. 354, date 22.05.2019.
2. Provimet aktualisht nuk kane asnje tarife, pra regjistrimi per te marre pjese eshte falas.
3. Dokumentacioni i nevojshem per te aplikuar:


 
Formularin e Aplikimit
Kopje të noterizuar diplomës së nivelit “Master i shkencave” ose “Master profesional”;
Kopje të noterizuar të certifikatës së lëshuar nga institucionet e Arsimit të Lartë Publike ose Jo Publike që vërteton ndjekjen e programit të studimit të formimit të vazhduar, në formën e kurseve në fushën e “Auditimit të Energjisë”
Kopje të noterizuar të librezës së punës
Kopje të dokumentit të identifikimit
4 fotografi
CVJu faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

11

02.08.2021

I/e nderuar zjn/z.Urojme te jeni mire
Jemi kompani qe operojme ne tregun e ndertimit. Ju lutem a mund te na jepni informacion rreth certifikates se eficenses se energjise per objektet banese individuale , ky sherbim a ofrohet nga ju dhe si ndiqet procedura?
Ne pritje te nje pergjigje nga ana juaj ju urojme gjithe te mirat!

04.08.2021

Pershendetje


Agjencia per Eficencen e Energjise eshte autoriteti pergjegjes per certifikimin e eksperteve qe ofrojne kete sherbim. Ju duhet te kontaktoni me nje nga Audituesit e Energjise te Certifikuar.


Ju faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

10

16.07.2021

Pershendetje,


Deshiroj te marr nje konfirmim zyrtar nga institucioni juaj mbi nje pyetje qe has gjithmone nga investitoret gjate procesit te auditimit energjitik te objekteve te tyre si gjate hartimit te auditimeve paraprake dhe atyre perfundimtare. 


Pyetja eshte:


A futen ne auditim parkimet nentokesore si per auditimet paraprake dhe ato perfundimtare?
A penalizohen aplikimet online per marrjen e lejes se ndertimit apo kolaudimit nqs nuk eshte realizuar auditimi i parkimit nentokesor?


Ju falenderoj dhe mbetem ne pritje te pergjigjes suaj zyrtare 

19.07.2021

Pershendetje 


Ne zbatim te Ligjit Nr. 116/2016 "Per Performancen e Energjise ne Ndertesa", Te gjitha Ndertesat ose Njesite e ndertesave duhet te pajisen me Certifikaten e Performances se Energjise qe ne fazen e projektimit dhe me pas edhe per qellime te lejes se perdorimit. Parkimi i brendshem nentokesor cilesohet si "Njesi e nderteses" dhe per kete arsye duhet te certifikohet njesoj si cdo njesi tjeter. 


"Kur një ndërtesë ose njësi ndërtese shitet ose jepet me qira përpara se ajo të jetë ndërtuar, pronari i ndërtesës duhet që në fazën e projektimit të pajisë me certifikata të përkohshme të performancës së energjisë këto ndërtesa ose njësi ndërtesash. Me përfundimin e punimeve të ndërtimit, këto ndërtesa ose njësi ndërtesash pajisen me “Certifikatën për performancën e energjisë” për qëllime të lejes së përdorimit."


Ju faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

9

12.07.2021

Pershendetje!


Ne zbatim te ligjit 119/2014 "Per te drejten e informimit" dhe ne zbatim te ligjit  Nr.116/2016 "Per performacen e Energjise ne Ndertesa" , Ligjit Nr.124/2015 "Per Eficencen e Energjise" dhe Vkm Nr.537, date 08.07.2020 si specialiste ne Drejtorine e Planifikimit Urban, Lejeve dhe Monitorimit te Investimeve ne Bashkine Berat , si dhe ne rregjistrin elektronik e-lejet, ne aplikimet per Certifikate Perdorimi ne paqartesi mbi disa aplikime per pajisjen me Certifikaten Perfundimtare te Performances se Energjise kerkoj  informacion nese kerkohet kjo Certifikate Perfundimatere e Performances se Energjise per :


1.Objektet te cilet aplikojne per Certifikate Perdorimi me siperfaqe mbi dhe nen 50 m2, kthim destinacioni apo rikonstruksion te cilet nuk jane te pajisura me Certifikaten Paraprake te Performances se Energjise


2.Objekte (Pallate) te cilet aplikojne per Certifikate Perdorimi por nuk kane mare Certifikaten Paraprake te Performances se Energjise, pasi jane pajisur me leje Ndertimi perpara nxjerrjes ne fuqi te ligjeve mbi Eficencen e Energjise 


Duke ju falenderuar mbeten ne  pritje te nje pergjigje sa me te shpejte nga ana juaj

12.07.2021

Pershendetje 


 
Cdo objekt me siperfaqe te shfrytezueshme nen 50m2 perjashtohet nga detyrimet e Ligjit 116/2016 "Per performancen e Energjise ne Ndertesa" .
Aplikimet per ndryshim funksioni nese nuk perfshihen rikonstruksione nuk kane detyrimin per tu pajisur me Certifikaten e Performances se Energjise.
Cdo objekt i cili aplikon per Leje Shfrytezimi pas dates 01.01.2021 dhe nuk preket nga perjashtimet e Nenit 4 te Ligjit 116/2016, duhet te pajiset me Certifikaten Perfundimtare te Performances se Energjise dhe Raportin perfundimtar te Auiditimit. 


Duke ju falenderuar per bashkepunimin!

E plotë

Nuk Ka

8

28.06.2021

Përshëndetje!
Nisur nga ligji nr.116/2016, i ndryshuar, neni 3, pika 3, ku thuhet se...Çertifikata për përformancën e energjisë është një dokument i lëshuar nga audituesi energjitik, ku përcaktohet përformaca e energjisë së një ndërtese, si dhe pas konstatimeve të bëra nga KLSH në auditimin e ushtruar kohët e fundit në institucionin tonë në sistemin e-Leje, por edhe pasi jemi njohur me shkresën tuaj me nr.331/47 Prot., datë 28.12.2020, kërkojmë nga ana juaj të na sqaroni, nëse kemi qenë të obliguar për të kërkuar Çertifikatën për përformancën e energjisë të lëshuar nga audituesi energjitik, ku përcaktohet përformaca e energjisë së një ndërtese për aplikime në sistemin e-Leje, para datës 28.12.2020.


Jemi në pritje të kthimit të një përgjigje nga ana juaj.

29.06.2021

Pershendetje,


Pavaresisht se Ligji ka qene ne fuqi perpara dates 28.12.2020, ka qene praktikisht i pazbatueshem per shkak te mungeses se VKM Nr. 1094, date 24.12.2020 e cila ka hyre ne fuqi me publikimin ne fletoren zyrtare. Ky ishte akti i fundit nenligjor i cili plotesoi kuadrin ligjor te Ligjit Nr. 116/2016 duke aktivizuar te gjitha detyrimet qe burojne prej tij.


Ju faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

7

25.06.2021

Pershendetje doja te dija ku mund te dergoj nje cv per nje vend pune pasi kam mbaruar arsimin e larte per inxhinieri te burimeve te energjis

28.06.2021

Pershendetje 


Punesimet ne AEE behen nepermjet Departamentit te Administrates Publike, ju duhet te ndiqni shpalljet e vendeve vakante dhe te aplikone ne portalin http://dap.gov.al/ 


Ju faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

6

11.06.2021

Pershendetje,


Ju shkruaj ne lidhje me provimin e rradhes per autiduesit energjitik ne ndertesa. A eshte lancuar data e rradhes per provimin? Nese jo ku mund te mbahemi te informuar kur del data e rradhes? si funksionon regjistrimi per provimin? duhet regjistruar paraprakisht? Cilat dokumenta duhet te sjellim per regjistrim?


Faleminderit

22.06.2021

Pershendetje


Nuk ka ende nje date te percaktuar per provimin e rradhes se Audituesve te Energjise. Ne website e AEE njoftohen datat e provimit. Regjistrimet jane ne cdo kohe te hapura dhe ju mund te sillni dokumentacionin e nevojshem prane zyrave te AEE ose ta dergoni me poste. 


Lista e dokumentave : 


Formularin e Aplikimit
Kopje të noterizuar diplomës së nivelit “Master i shkencave” ose “Master profesional”;
Kopje të noterizuar të certifikatës së lëshuar nga institucionet e Arsimit të Lartë Publike ose Jo Publike që vërteton ndjekjen e programit të studimit të formimit të vazhduar, në formën e kurseve në fushën e “Auditimit të Energjisë”
Kopje të noterizuar të librezës së punës
Kopje të dokumentit të identifikimit
4 fotografi
CV​

E plotë

Nuk Ka

5

01.06.2021

Pershendetje 
 
Kam perfunduar kursin pasuniversitar per Auditimin e Energjise ne Ndertesa (Ne Universitetin Metropolitan) 


Isha e interesuar per tu crtifikuar ne lidhje me kete specializim, ju lutem nje informacion ne lidhje me proceduren qe duhet te ndjek.


Faleminderit paraprakisht


Ne pritje te nje pergjigje nga ana juaj

02.06.2021

Pershendetje znj. Isufi


Ju mund te dorezoni Aplikimin tuaj prane zyrave te AEE me dokumentacionin e meposhtem:


Formularin e Aplikimit

Kopje të noterizuar diplomës së nivelit “Master i shkencave” ose “Master profesional”;
Kopje të noterizuar të certifikatës së lëshuar nga institucionet e Arsimit të Lartë Publike ose Jo Publike që vërteton ndjekjen e programit të studimit të formimit të vazhduar, në formën e kurseve në fushën e “Auditimit të Energjisë”
Kopje të noterizuar të librezës së punës
Kopje të dokumentit të identifikimit
4 fotografi
CV​

E plotë

Nuk Ka

4

17.05.2021

PERSHENDETJE
SUBJEKTI TE CILIN UNE PERFAQESOJ: ALB-EDIL SHPK  
ESHTE NE FAZEN E PLOTESIMIT TE DOKUMANTAVE PER TE MARRE ÇERTIFIKATEN E PERDORIMIT PER OBJEKTIN LEJA  NDERTIMORE E TE CILIT ESHTE MIRATUAR NE DT 22.01.2019


PYETJA ESHTE DUKE QENE SE VENDIMI PER TU PAISUR ME : ÇERTIFIKATE PERFUNDIMTARE PERFORMANCE NGA AUDITUESI I ÇERTIFIKUAR PRANE AEE KA DALE NE DT 08.07.2020


OBJEKTI NE FJALE ME LEJE NDERTIMORE TE MIRATUAR NE DT 22.01.2019 DUHET TE PAISET ME : ÇERTIFIKATE PERFUNDIMTARE PERFORMANCE NGA AUDITUESI I ÇERTIFIKUAR PRANE AEE
......
MBETEMI NE PRITJE TE PERGJIGJES SUAJ

18.05.2021

​Pershendetje


Objekti ne fjale duhet te pajiset me Certifikaten perfundimtare te performances se energjise por pa pasur detyrimin per te plotesuar kriteret minimale te klasit energjetik. 


Ju faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

3

14.05.2021

Pershendetje,
 
Lutem, mund te kem nje informacion se kur eshte planifikuar provimi I radhes per audituesit e energjise dhe nese ka nje deadline te caktuar per aplikimin?
 
Faleminderit.

17.05.2021

​Pershendetje


Nuk ka ende nje date te caktuar per provimin e rradhes. Aplikimet jane te hapura pa deadline.

E plotë

Nuk Ka

2

27.04.2021

Doja t'ju pyesja kur eshte planifikuar nga ana juaj testimi i radhes per:


1- Menaxher i Energjise ne Ndertesa.
2- Auditues i Energjise ne Ndertesa.
3- A mund te jepen te dyja testimet pernjehere?!


Ju faleminderit!

04.05.2021

Pershendetje


Nuk ka ende nje date te percaktuar.


Ju faleminderit!

E Pjesshme

Nuk Ka

1

14.04.2021

Pershendetje !


Ne Bashkine Lushnje nepermjet sistemit elektronik e-leje jane paraqitur disa subjekte per tu pajisur me Çertifikate Perdorimi .
Objekte te cilat nuk kane projekt eficence dhe lejet per to jane dhene para hyrjes ne fuqi te VKM Nr.958 date 02.12.2020 "PËR MIRATIMIN E PROCEDURAVE E TË KUSHTEVE TË CERTIFIKIMIT TË PERFORMANCËS SË ENERGJISË SË NDËRTESAVE DHE TË MODELIT, PËRMBAJTJES E KUSHTEVE TË REGJISTRIMIT TË “CERTIFIKATËS SË PERFORMANCËS SË ENERGJISË SË NDËRTESAVE” a duhet ti nenshtrohen Raportit perfundimtar te auditimit te eficences se energjise ?


Ju faleminderit per mirekuptimin !

14.04.2021Te gjitha subjektet qe:


1. Aplikojne per Certifikate Perdorimi ( Pavaresisht faktit qe leja e ndertimit eshte miratuar perpara dates 30.12.2020, dhe objekti nuk ka pasur projekt paraprak eficence, keto objekte perjashtohen vetem nga detyrimi per te permbushur kriteret minimale, por jo nga detyrimi per tu pajisur me Certifikaten e Performances se Energjise) Te gjitha ndertimet e reja qe jane ne faze aplikimi per Certifikaten e Perdorimit duhet te pajisen me Certifikaten e Performances se Energjise.


Per sa me siper ju ftojme ti referoheni shkreses se Agjencise se Zhvillimit te Territorit Nr. 807, date 26.02.2021, e cila i eshte drejtuar edhe institucionit tuaj.​

E plotë

Nuk Ka