Njoftim

Agjencia për Efiçencën e Energjisë njofton të gjithë Audituesit e Energjisë të Certifikuar si dhe të gjithë personat e interesuar se mund të përdorin për testim Programin Kompjuterik i cili do të shërbejë për gjenerimin e Certifikatave të Performancës së Energjisë duke krijuar një llogari në linkun e mëposhtëm:
http://eecert.eficenca.gov.al/
AEE mirëpret mendimet tuaja dhe sygjerimet tuaja në info@eficenca.gov.al pasi programi kompjuterik është në fazë testimi.


Leave a Reply