Njoftim

Lista e fituesve të provimit të zhviluar me datë 22.05.2020 për Auditues Energjetik sipas profileve përkatëse, të cilët mund të ushtrojnë profesionin, në përputhje me ligjin Nr. 116 dt. 10.11.2016 “Për Performancën e Energjisë në Ndërtesa” dhe legjesilacionet e tjera në fuqi që rregullojnë marrëdhëniet e punës.Leave a Reply