Si të kursejmë energji elektrike: sistemi ngrohës🌞/ftohës ❄️

Si të kursejmë energji elektrike: sistemi ngrohës/ftohës Në sistemet e ngrohjes: • Ulja e temperaturës së termostatit me 1°C mund të reduktojë konsumin në ngrohje me rreth 10%. • Gjatë orëve të natës, sugjerohet ulja e temperaturës së termostatit në 18°C ose fikja nëse ambientet nuk shfrytëzohen. • Mbyllni dritaret dhe dyert në ambientet ku

AEE 🤝 FIN, Bashkëbisedim me studentë dhe profesorë mbi efiçencën e energjisë

Bashkëbisedim me studentë dhe profesorë mbi eficencën e energjisë. Përpos njohjes me strategjitë e AEE-së për politikat e gjelbra kombëtare, në harmoni me ato globale, u diskutua edhe mbi përfshirjen e studentëve si partner në misionin tonë të përbashkët mbi rritjen e eficencës së energjisë. #energji #eficenca #eficencaenergjetike #aee #mie #student #universitet #profesor Informacione shtesë

Ndriçimi

Ndriçimi Të shfrytëzohet në maksimum aty ku është e mundur potenciali i ndriçimit natyral, të përftuar përmes elementeve transparente (dritareve). Të fiken dritat kur ndriçimi natyral është i mjaftueshëm. Kjo mund të zvogëlojë shpenzimet e ndriçimit nga 10 deri në 30%. Investoni në llampa të teknologjisë LED. Llampat LED janë shumë më efikase se sa

Termoizolimi

 Termoizolimi Eficenca e energjisë duhet parë si element parësor që në projektimin e një ndërtese. Një shtëpi e termoizoluar kërkon më pak energji për t’u ngrohur në dimër dhe për të qëndruar e freskët në verë, duke penguar kalimin e nxehtësisë dhe si rrjedhim humbjen e saj. Përfitimet nga termoizolimi I ndërtesës: Ulje të menjëhershme të konsumit

Aktivitet mbi zbatimin e Sistemit të Menaxhimit të Energjisë (EMS)

Aktivitet mbi zbatimin e Sistemit të Menaxhimit të Energjisë (EMS) sipas Planit të Veprimit të Bashkive për Energjinë dhe Klimën (MECAP). Në trajnimin dyditor hibrid, me nëpunës të AEE-së dhe përfaqësues nga GFA Entec AG Zvicër, u trajtua me rëndësi: Efektiviteti i sistemit EMS Mjetet dhe programet e menaxhimit të eficencës së energjisë Përgatitja e

Takimi i 28-të mbi Efiçencën e Energjisë në Komunitetin e Energjisë në Vjenë

Me datë 9-10 mars 2022, përfaqësues nga AEE morën pjesë në mbledhjen e 28 te grupit të koordinimit të Sekretariatit tw Komitetit të Energjisë në Vjenë. Në këtë takim pati pjesëmarrës nga Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Moldavia, Serbia dhe Bosje-Hercegovina. Tematika e mbledhjes ishte raportimi i secilit shtet mbi transpozimin e

“PUNËSONI MENAXHERËT E ENERGJISË”

"Punësoni Menaxherët e Energjise" Ky do të jetë slogani i fushatës së Agjencisë për Efiçencën e Energjisë që synon zbatimin e plotë të detyrimit të konsumatorëve të mëdhenj për të punësuar një Menaxher Energjie. Ju ftojmë të ndiqni një përmbledhje të shkurtër të intervistës së Drejtorit të Përgjithshëm të AEE për tu njohur me detajet

Lista e Fituesve në Testimin për Menaxher të Energjisë 

Agjencia për Efiçencën e Energjisë  pas përfundimit të procesit të vlerësimit të testimit për Menaxher të Energjisë publikon listën përfundimtare të fituesve.  

Testimi për Menaxher të Energjisë 

Agjencia për Efiçencën e Energjisë ju njofton se eshte vendosur data dhe vendi i zhvillimit te testimit  për Menaxher të Energjisë . Testimi do të zhvillohet në dt. 28 Shkurt 2022.  Adresa: Rruga Gjergj Filipi ,Pranë Pallatit të Kongreseve salla e Albanologjisë hyrja nga Hotel Rogner. Ora e testimit 11:00 Grupi 1 dhe 13:00 Grupi 2. Testimi do të zgjasë 70 min. Ju lutemi paraqituni

Njoftim për Testimin e Menaxherëve të Energjisë

Agjencia për Efiçencën e Energjisë  njofton të gjithë personat e interesuar se në Shkurt 2022 do të zhvillohet provimi i dytë për Menaxherë të Energjisë. AEE ju informon se aplikimet mund të dorëzohen çdo ditë në orarin 10:00-12:00 pranë zyrave të AEE ose të dërgohen në rrugë postare pranë institucionit. (Jo postë elektronike)   Të gjithë personat

Publikim lokal për thirrje për propozime

Rikonstruksion i qendrës së kulturës “Fato Berberi” A4-1.3-8/GOAL nZEBs/WP3/Deliverable3.4.2/I&W/PB.4   Agjencia për Eficencën e Energjisë po kërkon propozime për Kontraktor Punimesh ne Shqipëri me asistencë financiare nga Greece cOllaborates with ALbania for nZEBs, Programme 2014 – 2020 Interreg IPA CBC Greece – Albania. Udhëzimet e plota për aplikantët janë në dispozicion për konsultim në faqen e