Announcement

Agjencia për Efiçencën e Energjisë njofton se ka përfunduar vlerësimi i dokumentacionit të kandidatëve që kanë aplikuar për testimin e parë për Menaxherë të Energjisë dhe u është dërguar     e-mail konfirmues nga sekretariati teknik i AEE-së të gjithë personave të kualifikuar sipas listës bashkangjitur.

Provimi do të zhvillohet në dt. 21 Shtator 2020 pranë zyrave të AEE.

AEE ju fton të lexoni me kujdes Rregulloren e Testimit, të cilën e gjeni në faqen zyrtare si dhe në e-mailet e njoftimit.

KUJDES!

Në kushtet e situatës ku ndodhet vendi ynë, ju lutem të respektoni rregullat dhe normat e vendosura nga Këshilli i Ministrave dhe Ministria e Shëndetësisë. Për këtë arsye, ditën e testimit të gjithë pjesëmarrësit duhet të jenë të pajisur me MASKA.Leave a Reply