Aktivitet mbi zbatimin e Sistemit të Menaxhimit të Energjisë (EMS)

🙌 Aktivitet mbi zbatimin e Sistemit të Menaxhimit të Energjisë (EMS) sipas Planit të Veprimit të Bashkive për Energjinë dhe Klimën (MECAP).
Në trajnimin dyditor hibrid, me nëpunës të AEE-së dhe përfaqësues nga GFA Entec AG Zvicër, u trajtua me rëndësi:
✅ Efektiviteti i sistemit EMS
✅ Mjetet dhe programet e menaxhimit të eficencës së energjisë
✅ Përgatitja e katalogut dhe platformës unike, në përputhje me EMS-në
Ky trajnim u zhvillua në kuadër të projektit SEMP.